Mga rules sa paglalaro ng chess

8 Comments

  1. nah mali naman una eh, bawal mag touch move pero pag mali lang talaga placement pwede mo naman ayusin specially nasa f3 naman talaga yun😅

  2. Puwede po bang mag castle kung ikaw ay naka check

  3. Master bawal ba mg 2 ng queen pag nakapg padama ng pauwn

  4. Kailangan ba talagang sabihin ang word na check o di na kailangan magsalita ng check

  5. Hindi puwedeng pang check ang black pone ng paatras sa white para sabihin mong stealmate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *